İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır. - Moğol atasözü...