alp er tunga öldi mü?
isız ajun kaldı mu?
ödlek öçin aldı mu?
  emdi yürek yırtılur.
ödlek yarağ közetti
oğrun tuzağ uzattı
begler begin azıttı
  kaçsa kah kurtulur?
begler atın urgurup
kadgu anı turgurup
mengzi yüzi sargarup.
  korkum angar türtülür.
uluşıp eren börleyü
yırtıp yaka urlayu
sıkrıp üni yırlayu
  sığtap közi örtülür.
könglüm için ötedi.
yitmiş yaşıg kartadı
kiçmiş ödig irtedi
tün kün kiçip irtelür